Integriteitsbeleid
Adequaat, zorgvuldig en bewust van onze verantwoordelijkheden

Scorpions is actief in verschillende risicosectoren waar het opvangen van informatie of wegsluizen van goederen relatief gemakkelijk is en veel schade kan veroorzaken. Dit geeft ons de verantwoordelijkheid om juist te handelen en te voorkomen dat onze klanten schade ondervinden door onze acties. Om het risico van een integriteitsbreuk zo klein mogelijk te houden heeft Scorpions bepaalde processen opgezet. Hiermee proberen we de werknemers en partners zoveel mogelijk te ondersteunen en bewust te maken.

Integriteit, ofwel onkreukbaarheid, betekent dat een werknemer of partner zich niet laat verleiden tot het uitvoeren van schadelijke acties. Een voorbeeld hiervan is het aannemen van veel te dure geschenken, het stelen van goederen of het verspreiden van onjuiste of interne informatie. Scorpions onderneemt standaard de volgende acties op dit gebied. Het opstellen en onderhouden van dit integriteitsbeleid geeft onze werknemers een goed beeld in de overwegingen die ze dagelijks moeten maken. Als werknemer of partner zal je vaak geconfronteerd worden met situaties waar je jezelf moet afvragen of je wel of niet integer handelt. Daarom geven we je een aantal overwegingen mee om een betere beslissing te maken. Daarnaast vind je onderstaand specifieke onderwerpen waar je meer informatie over kan lezen.

Niets is gratis

Attenties zijn nooit vrijblijvend. Bij het aannemen van een attentie moet altijd overwogen worden of het bedrijfsbelang gediend wordt. Een werknemer die een duur horloge ontvangt dient niet het bedrijfsbelang, maar zijn of haar eigen belang. Het altijd afwijzen van attenties is ook niet correct. Het consistent weigeren van een kopje koffie bij een opdrachtgever zal eerder de relatie beschadigen, dan goed doen.

Proportioneel

De attentie moet altijd proportioneel zijn, ofwel op maat in verhouding tot de gelegenheid en de ontvanger. Zo is het proportioneel als een winkelsurveillant bijvoorbeeld ter gelegenheid van zijn verjaardag een zakje snoep krijgt. Als hij bijvoorbeeld een parfum van honderd euro krijgt is dit niet proportioneel en moet dus worden afgewezen.

Situationeel

Gezien de omstandigheden moet het ontvangen van een attentie in een logische context plaatsvinden. Een succesvol project (met een nieuwe klant) afronden met een etentje kan situationeel passend zijn, een door een winkelier betaald etentje als opmaat voor extra service niet.

Privacy

Als organisatie verwerken we verschillende persoonsinformatie om te kunnen functioneren. Aangezien we het belangrijk vinden dat je begrijpt welke informatie we verzamelen kan je op deze pagina een overzicht vinden van de verschillende informatie die we verzamelen per doelgroep.

Integriteitsgebieden